התוועדות ראש חודש אדר א תשע׳ט | מעגל השנה | הרב סטבסקי | בית הבעל שם טוב