התוועדות ראש חודש תמוז תשע׳ח | הרב סטבסקי | בית הבעל שם טוב