"הידיעה של הרע נבראה לניסיון הצדיקים כי עולם הזה הוא עולם הניסיון"