שיעורים אחרונים

 

 

 

 

 

"לפעמים יש שהעולם עומד במעלות הרוממות, ולפעמים העולם עומד במדרגות תחתונות. ועתה שאני בעולם - העולם עומד במדרגות הרוממות"

 

 

חדשות בבית הבעל שם טוב

הרשמת חברים

"בכל תנועה - שם אלופו של עולם"