"לפעמים יש שהעולם עומד במעלות הרוממות, ולפעמים העולם עומד במדרגות תחתונות. ועתה שאני בעולם - העולם עומד במדרגות הרוממות"