"כמו שיש באדם חומר וצורה - כך יש באותיות התורה והתפילה. כי גוף האותיות - אבנים, ורוחניות – הספירות, ואור אין סוף השוכן בתוכם - הם חיות אלהות שבתוך האותיות. והוא הצורה והנשמה אל האותיות"