וילך כך מאות לאות עד שישכח מהגופניות שלו

 

 

 

 

בתפילה צריך לשום כל כוחו בהדיבורים שמדבר, וילך כך מאות לאות עד שישכח מהגופניות שלו. ויחשוב שהאותיות מצטרפים ומתחברים זה עם זה, וזהו תענוג גדול":
"והוא סוד אלהותו יתברך: מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ {ישעיה ו ג}, שהארת אור אין סוף מתפשט הארתו עד נקודת התהום"

 

 

 

צוואות מריב"ש

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

איגרת הגאולה

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Prev Next

מעגל השנה

 • 1
 • 2
Prev Next

חסד

גבורה

תפארת

נצח

הוד

יסוד

מלכות

הרב מיכי יוספי

הרב שמואל אליהו

הרשמת חברים

הנשמה והגוף